Victorian-era fashion show draws actress to Senior Center